Informacja dotycząca wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 3 listopada 2022r. o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych żródeł ciepła Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu informuje, że od 4 listopada 2022r. weszły następujace zmiany w ustawie: Jeśli pod jednym adresem mieszka kilka gospodarstw domowych – każde z nich… czytaj dalej

DODATEK WĘGLOWY wstrzymanie wypłat

Informujemy, że w chwili obecnej MGOPS w Pasymiu wstrzymuje wypłacanie dodatków węglowych z powodu braku środków finansowych na ten cel, zabezpieczonych przez budżet państwa. Obecnie wszystkie środki zostały rozdysponowane i wypłacone mieszkańcom Gminy Pasym. Zapotrzebowania na realizację kolejnych wniosków o wypłatę dodatku węglowego zostały złożone w wymaganych terminach do Warmińsko-Mazurskiego… czytaj dalej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu

informuje o możliwości składania wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: -dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, -osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi… czytaj dalej