Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu

informuje o możliwości składania wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: -dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, -osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi… czytaj dalej

Uwaga !

Zapraszamy do odbioru żywności w ramach pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym (FEAD). Od osób, które pierwszy raz w tym roku będą odbierały żywność: wymagane jest posiadanie przy sobie wszystkich zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach netto za wrzesień 2022r. (m. in. zaświadczenie od pracodawcy, kopia decyzji ZUS/KRUS, kopia nakazu płatniczego za grunty, zaświadczenie… czytaj dalej