Komunikat

Komunikat

Osoby -uchodźcy z Ukrainy przebywający na terenie gminy Pasym, potrzebujące pomocy w zakresie zaopatrzenia w żywność, środki czystości, odzież itp., mogą zgłaszać się do budynku starej szkoły ul. Ogrodowa 1,Pasym we wtorki i czwartki w godzinach 12.00-14.00

Bookmark the permalink.

Comments are closed.