Świadczenia rodzinne

Zasiłek Rodzinny i Specjalny Zasiłek Opiekuńczy od 01 sierpnia 2020r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 30 listopada 2020r.;

od 01.09 do 31.10 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2020r.;

od 1.11 do 31.12 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 28 lutego 2021r.

Comments are closed.