Rodzina 500+

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500 plus wypłacane jest na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny.

Wraz ze zmianą ustawy o 500 plus od 1 lipca 2019 r. okres świadczeniowy został wydłużony do 31 maja 2021 r.

WAŻNE!
OSOBY, KTÓRE OTRZYMUJĄ ŚWIADCZENIE 500 PLUS OD 2019 LUB 2020 ROKU, NIE MUSZĄ SKŁADAĆ NOWYCH WNIOSKÓW W 2020 ROKU.

Kolejne terminy składania wniosków przypadają na 2021 rok:

  • od 1 lutego 2021 r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną;
  • od 1 kwietnia 2021 r. – przypadku wniosków składanych w formie papierowej.

Powyższe zmiany w programie 500 plus nie dotyczą rodziców nowo narodzonych dzieci, którzy chcą otrzymać świadczenie 500 plus. W tym przypadku rodzice powinni złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia dziecka. Świadczenie 500 plus zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Comments are closed.