,,POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU’’

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PASYMIU, INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OBJĘCIE BEZPŁATNYM DOŻYWIANIEM DZIECI W SZKOLE,

w ramach programu ,, POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU’’

Kryterium uprawniające do powyższej pomocy to dochód poniżej 900,00zł netto na osobę w rodzinie. Do dochodu rodziny nie wlicza się świadczenia 500+. Prosimy o składanie wniosków z aktualnymi zaświadczeniami o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Kierownik MGOPS

/Sylwia Jankowska/

Bookmark the permalink.

Comments are closed.