Zapraszamy do odbioru żywności w ramach pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym FEAD

U W A G A !

Zapraszamy do odbioru żywności w ramach pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym FEAD

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021 Plus

Od osób, które w roku 2023 nie złożyły zaświadczeń o dochodach:

wymagane jest posiadanie przy sobie wszystkich zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach netto za czerwiec 2023r
(m. in. zaświadczenie od pracodawcy, kopia decyzji ZUS/KRUS, kopia nakazu płatniczego za grunty,

zaświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego i inne niezbędne).

Warunkiem uzyskania bezpłatnej pomocy żywnościowej jest nieprzekroczenie dochodu netto na osobę
w rodzinie w wysokości
1410,00 , a dla gospodarstwa jednoosobowego 1823,60 zł.

Dystrybutorem żywności jest MGOPS w Pasymiu.

Miejsce odbioru – budynek po dawnej Szkole Podstawowej ul. Ogrodowa 1.

Żywność będzie wydawana dnia 18.07.2023r (wtorek) w godzinach 09:00 – 17:00.

SENIORÓW 65+ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU USTALENIA UPRAWNIEŃ DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ. WÓWCZAS ZOSTANIE USTALONY TERMIN DOSTARCZENIA ŻYWNOŚCI.

PACZKA ZOSTANIE DOSTARCZONA W RAMACH PROGRAMU WSPIERAJ SENIORA.

Kontakt pod nr tel. 89 62 12 043

Bookmark the permalink.

Comments are closed.