PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2024

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: Dziećmi… czytaj dalej

Program wieloletni posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028

Program „Posiłek w szkole i w domu” został ustanowiony w celu zapewnienia pomocy dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności… czytaj dalej

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. – nowe zasady

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujące warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Komu będzie przysługiwać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach Świadczenie pielęgnacyjne mogą otrzymać osoby, które sprawują opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami w… czytaj dalej