50 mln zł na Korpus Wsparcia Seniorów w 2023 r.

Widzimy, jak dużym wsparciem dla osób starszych jest Korpus Wsparcia Seniorów, dlatego będzie on działał również w 2023 roku – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Budżet programu to 50 mln zł. Celem utworzonego w 2020 r. programu było niesienie pomocy osobom starszym i potrzebującym w trudnym czasie pandemii.
Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Jest także elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Korpus Wsparcia Seniorów został uruchomiony w październiku 2020 roku i stanowił ważne wsparcie dla osób starszych w czasie pandemii. Ta pomoc wciąż jest potrzebna, dlatego zdecydowaliśmy, że w 2023 r. Korpus również będzie działał. Na ten cel przeznaczamy 50 mln zł – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Codzienne wsparcie i opaski bezpieczeństwa
Program składa się z dwóch części, tzw. modułów:
·    Moduł I – angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
·    Moduł II – wspierający gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. opieki na odległość mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. To opaski bezpieczeństwa dla seniorów.

Ważne terminy!
Do końca stycznia 2023 r. gminy mają czas na złożenie zapotrzebowania na środki w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów na przyszły rok.
30 stycznia 2023 r. – termin przesłania zapotrzebowania przez gminy do wojewodów.
10 lutego 2023 r. – termin przesłania zapotrzebowania przez Wydziały Polityki Społecznej do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Gmino, zgłoś się
Program będzie realizowany od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i jest adresowany do wszystkich gmin w Polsce, zarówno miejskich, wiejskich, jak i miejsko-wiejskich.

Gorąco zachęcam gminy do dołączenia do programu, dodatkowe środki pozwolą Wam jeszcze lepiej dbać o lokalną społeczność, o osoby starsze, zaspokajać ich potrzeby – wskazuje minister rodziny Marlena Maląg.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 80 proc. przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania. Na realizację programu przeznaczono ogółem kwotę 50 mln zł.
 

materiał pochodzi z ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Bookmark the permalink.

Comments are closed.