Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu informuje:

Osoby zainteresowane wsparciem w formie pomocy żywnościowej – proszone są o zgłaszanie się do:

MGOPS w Pasymiu ul. Rynek 10 A w celu klasyfikacji do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus w dniach: 07.03.2023r. do 23.03.2023 r.

Wymagane jest posiadanie przy sobie wszystkich zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach netto za luty 2023 r. (m. in. zaświadczenie od pracodawcy, kopia decyzji ZUS/KRUS, kopia nakazu płatniczego za grunty, zaświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego i inne niezbędne).

Warunkiem uzyskania bezpłatnej pomocy żywnościowej jest nieprzekroczenie dochodu netto

na osobę w rodzinie w wysokości 1.320,00, a dla gospodarstwa jednoosobowego 1.707,20 zł.

Kontakt pod nr tel. 89 621 20 43, 89 621 29 98.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.