Informacja dotycząca wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 3 listopada 2022r. o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych żródeł ciepła Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu informuje, że od 4 listopada 2022r. weszły następujace zmiany w ustawie:

  • Jeśli pod jednym adresem mieszka kilka gospodarstw domowych – każde z nich może otrzymać dodatek pod warunkiem, że lokale są wyodrębnione i mają oddzielnie lub współdzielone źródło ciepła.
  • Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych żródeł ciepła można dostać nawet bez złożenia deklaracji dot. źródła ogrzewania do CEEB. Gmina na podstawie wywiadu środowiskowego, sama je zgłosi do CEEB.

    Wnioski można składać do 30 listopada w siedzibie MGOPS ul. Rynek 8, 12-130 Pasym

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz.1967 ze zmianami)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.