DODATEK WĘGLOWY wstrzymanie wypłat

Informujemy, że w chwili obecnej MGOPS w Pasymiu wstrzymuje wypłacanie dodatków węglowych z powodu braku środków finansowych na ten cel, zabezpieczonych przez budżet państwa. Obecnie wszystkie środki zostały rozdysponowane i wypłacone mieszkańcom Gminy Pasym.

Zapotrzebowania na realizację kolejnych wniosków o wypłatę dodatku węglowego zostały złożone w wymaganych terminach do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy informacji, co do terminu otrzymania dodatkowych środków na wypłatę w/w dodatków, przez co jesteśmy zmuszenie wstrzymać ich wypłatę.

Z chwilą otrzymania środków z budżetu państwa wznowimy wypłatę dodatków węglowych zgodnie z złożonymi wnioskami mieszkańców.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.