INFORMACJA O DODATKACH DLA GOSPODARSTYW DOMOWYCH

W ustawie z dnia 15 września 2022r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw DZ. U z 2022 poz.1967, określono termin wypłaty dodatku dla gospodarstw  do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu  zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku nie jest możliwe w terminie miesiąca od daty ich złożenia.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.