Uwaga !

Zapraszamy do odbioru żywności w ramach pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym (FEAD).

Od osób, które pierwszy raz w tym roku będą odbierały żywność:

wymagane jest posiadanie przy sobie wszystkich zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach netto za wrzesień 2022r.
(
m. in. zaświadczenie od pracodawcy, kopia decyzji ZUS/KRUS, kopia nakazu płatniczego za grunty,

zaświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego i inne niezbędne).

Warunkiem uzyskania bezpłatnej pomocy żywnościowej jest nieprzekroczenie dochodu netto na osobę
w rodzinie w wysokości
1.320,00 zł, a dla gospodarstwa jednoosobowego 1.707,20 zł.

Dystrybutorem żywności jest MGOPS w Pasymiu.

Miejsce odbioru – BUDYNEK PO DAWENEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ UL. OGRODOWA 1

Żywność będzie wydawana dnia 26.10.2022r (ŚRODA) w godzinach 09:00 – 17:00

Kontakt pod nr tel. 89 62 12 043

Bookmark the permalink.

Comments are closed.