Nowe świadczenie – dodatek osłonowy w MGOPS w Pasymiu

Szanowni Państwo,
informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasymiu.
Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).
Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 4-5osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 6 więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz .U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Prosimy pamiętać : ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
Wnioski będzie można składać w MGOPS od 12.01.2022 r.:
> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022r. do 31 października 2022r.
> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :
Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia zawierającego wzór druku wniosku (zamieścimy dla Państwa odrębny komunikat w tej sprawie).
Prosimy pamiętać o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku oraz podaniu adresu poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Załączniki

Bookmark the permalink.

Comments are closed.