ZAPYTANIE CENOWE na usługi schronienia

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie w 2022 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Pasym.

W zapytaniu ofertowym w punkcie 8 nastąpiła pomyłka w terminie składania ofert, którą poprawiono na 15.12.2021r.

                            Pasym, 02.12.2021 r.

Sprostowanie do zapytania ofertowego z dnia 03.11.2021r. w sprawie świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Pasym w 2020 r. 

W zapytaniu ofertowym w punkcie 
2 tj. Tryb udzielenia zapytania ofertowego winna być podstawa prawna: USTAWA z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U z 2021r poz 1129) na podstawie art.2 ust. 1 pkt. 1.
 
Kierownik MGOPS Pasym
Sylwia Jankowska

Załączniki

Bookmark the permalink.

Comments are closed.