WPS 16 dni przeciw przemocy

 

 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest obszarem bardzo wymagającym i trudnym. Ogromne zaangażowanie wszystkich służb, a zwłaszcza przedstawicieli jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej przekłada się nie tylko na zakres, ale przede wszystkim na jakość udzielanej pomocy. Efektem tych działań są bardzo często trafnie dobierane narzędzia

i metody pracy z osobami potrzebującymi wsparcia, dostosowywanie oferty do diagnozowanych i zgłaszanych potrzeb, wprowadzanie innowacyjnych metod pracy

i pomocy, które w okresie epidemii COVID-19 są szczególnie ważne i cenne.

Każde zaangażowanie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest godne uwagi i docenienia. Doskonałą okazją do wykazania aktywności w tym obszarze

jest Kampania „16 Dni Bez Przemocy”, która rozpocznie się już 25 listopada 2021 r. i potrwa do 10 grudnia 2021 r. Na prośbę Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zachęcam Państwa do włączenia się w Kampanię,

również poprzez wdrożenie działań informacyjnych i promocyjnych, podnoszących świadomość społeczną dla braku akceptacji przemocy i możliwości otrzymania kompleksowej pomocy

przez każdą osobę, która jest przemocą zagrożona. Zachęcam również, aby realizatorzy procedury „Niebieskie Karty”, w tych dniach włączyli się aktywnie

w podejmowane działania, pamiętając o możliwości zamieszczania informacji, nie tylko na stronie internetowej własnej jednostki, ale również w mediach

społecznościowych. Wojewoda Warmińsko-Mazurski również włączy się w ww. akcję oraz w kampanię „Biała Wstążka” m.in.

poprzez zamieszczanie artykułów na stronie internetowej tut. Urzędu, jak również na stronie facebook. W związku z powyższym, zwracam się z prośbą do realizatorów zadań związanych

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie o udostępnianie ww. informacji oraz zamieszczanie fotografii z realizacji obchodów „16 Dni Bez Przemocy”, na terenie Państwa samorządów pod postem facebook Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

odnośnik do postu:

https://facebook.com/story.php?story_fbid=265987908908979&id=100064933144083

Ponadto informuję, że Urząd Wojewódzki włączył się w udostępnienia międzynarodowego znaku HELP ME

odnośnik do postu

https://www.facebook.com/100064933144083/posts/146376774203427/

Bookmark the permalink.

Comments are closed.