Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu

informuje o możliwości składania wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: -dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, -osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi… czytaj dalej