Informacja dotycząca wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o dodatku węglowym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu informuje, że od 3 listopada 2022r. weszły następujące zmiany w ustawie:

  • Jeśli pod jednym adresem mieszka kilka gospodarstw domowych – każde z nich może otrzymać dodatek węglowy pod warunkiem, że lokale są wyodrębnione.
  • Osoby, którym odrzucono wniosek o dodatek węglowy z powodu jednego adresu zamieszkania, mogą złożyć go ponownie.
  • Dodatek węglowy należy się na jeden adres dla gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.
  • Dodatek węglowy można dostać nawet bez złożenia deklaracji dot. źródła ogrzewania do CEEB. Gmina na podstawie wywiadu środowiskowego, sama je zgłosi do CEEB.

Wnioski można składać do 30 listopada w siedzibie MGOPS ul. Rynek 8, 12-130 Pasym

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz 1692 ze zmianami)
Bookmark the permalink.

Comments are closed.