Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. – nowe zasady

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujące warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Komu będzie przysługiwać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach Świadczenie pielęgnacyjne mogą otrzymać osoby, które sprawują opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami w… czytaj dalej

Dodatek osłonowy 2024

Od 1 stycznia 2024 r. będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy przysługuje: 1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, 2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza… czytaj dalej